Giải pháp hiển vi học của ZEISS cho Giáo dục & Đào tạo

Tải MIỄN PHÍ

Bộ tài liệu sưu tập

cho Hiển vi học trong Giáo dục & Đào tạo

Gói tài liệu này bao gồm vô số tài nguyên có giá trị, bao gồm sự chứng thực từ người sử dụng, nội dung giảng dạy, và các ví dụ về cách kết nối kỹ thuật số đã cải thiện lớp học trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các nghiên cứu điển hình khác nhau, đoạn giới thiệu sản phẩm và các bài viết giàu thông tin sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng kính hiển vi và cải thiện mức độ tương tác trong lớp học của mình. Cho dù bạn là giáo viên tiểu học, sinh viên y khoa hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, gói nội dung này đều phù hợp cho tất cả mọi người. Khám phá tài nguyên của chúng tôi ngay hôm nay và nâng cao kỹ năng sử dụng kính hiển vi của bạn lên một tầm cao mới.

  • Tải MIỄN PHÍ & nhận nội dung
  • Dành cho các nhà nghiên cứu yêu thích lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Đây là những gì bạn sẽ nhận được khi tải xuống

gói nội dung cho Giáo dục & Đào tạo miễn phí của ZEISS

  • Hiển vi học cho Giảng dạy ngành sinh học: Thí nghiệm thực hành cho Giảng dạy môn Sinh học (PDF white paper)
  • ZEISS Primostar 3: Bộ tiêu bản (PDF white paper)
  • Khái niệm cơ bản về kính hiển vi quang học (Hội thảo trực tuyến)
  • Kính hiển vi cho các trường tiểu học (webinar)
  • Ứng dụng điển hình: Đại học Exeter (video)
  • Và còn hơn thế nữa...

Bộ tài liệu sưu tập

cho Hiển vi học trong Giáo dục & Đào tạo

Điền vào biểu mẫu bên dưới để nhận quyền truy cập vào toàn bộ gói với nhiều nội dung thú vị hơn.

Biểu mẫu đang tải ...