Carl Zeiss Microscopy GmbH

Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Đức
microscopy@zeiss.com

Tòa án địa phương tại Jena, HRB 210536
Số đăng ký thuế GTGT: DE814503774

Trưởng Ban kiểm soát: Dr. Jochen Peter

Ban quản trị:
Dr. Michael Albiez (President & CEO)
Roberto Deger

 


Nếu cần liên hệ với Đội ngũ bán hàng và dịch vụ, vui lòng gọi đến Tổng đài của chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ webmaster@zeiss.com.

Tài liệu tải xuống

 • General Terms and Conditions for Maintenance Services Carl Zeiss Vietnam Company Limited

  Trang: 6
  Kích thước tập tin: 446 KB
 • General Terms and Conditions for Repair Services Carl Zeiss Vietnam Company Limited

  Trang: 5
  Kích thước tập tin: 373 KB
 • General Terms and Conditions of Sale Carl Zeiss Vietnam Company Limited

  Trang: 10
  Kích thước tập tin: 457 KB