Giải pháp kính hiển vi ZEISS cho nghiên cứu Khoa học sự sống

Tải MIỄN PHÍ

Sỡ hữu ngay bộ tài liệu

cho ứng dụng kính hiển vi trong lĩnh vực Khoa học sự sống

Nếu bạn là kỹ thuật viên phòng lab, sinh viên nghiên cứu, hay nhà nghiên cứu đang sử dụng kính hiển vi nhiều hơn 5 lần mỗi ngày, bộ ấn phẩm này chính là thứ bạn đang cần. Bộ ấn phẩm bao gồm nhiều tài liệu hữu ích giúp bạn sử dụng kính hiển vi đúng cách, ứng dụng trong nuôi cấy tế bào bất tử, tối ưu thời gian trong xem ảnh huỳnh quang thường quy, và ứng dụng kính hiển vi ZEISS trong các phòng lab tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP.

Các tài liệu này sẽ giúp cung cấp nhiều thông tin hữu dụng giúp cải thiện kỹ năng sử dụng kính hiển vi ít nhiều cho mọi người, dùng trong nghiên cứu chuyên sâu hoặc thao tác thường quy. Vì thế, hãy tải về và khám phá ngay những nguồn tài liệu đa dạng mà chúng tôi đã tổng hợp cho bạn.

  • Tải MIỄN PHÍ & nhận thông tin
  • Dành riêng cho những nhà nghiên cứu quan tâm đến ứng dụng kính hiển vi cho nghiên cứu Khoa học sự sống

Những tài liệu bạn sẽ nhận được khi tải về

Bộ ấn phẩm miễn phí về ứng dụng kính hiển vi ZEISS trong Khoa học sự sống

Trong bộ ấn phẩm này, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đén những nguồn thông tin hữu ích được trình bày dưới dạng đồ họa về cách bạn điều chỉnh và vệ sinh kính hiển vi hiệu quả, các ghi chú ứng dụng này được sử dụng phổ biến trong nuôi cấy dòng tế bào bất tử, và những hướng dẫn về cách chụp ảnh huỳnh quang đa kênh bằng giải pháp kính hiển vi thông minh dùng phần mềm Labscope. Bạn cũng có thể tìm hiểu về cách xác thực quy trình của khách hàng trong công nghiệp dược hoặc thiết bị y tế giúp tuân thủ theo GMP và cách thức quét mã vạch trên hệ thống kính hiển vi thông minh dùng phần mềm Labscope.

  • Ghi chú ứng dụng: Quy trình vệ sinh kính hiển vi
  • Giới thiệu những ứng dụng phổ biến trong nuôi cấy dòng tế bào bất tử (ghi chú ứng dụng)
  • Các ứng dụng kính huỳnh quang thường quy trong lĩnh vực Khoa học sự sống
  • Các xác thực quy trình của khách hàng trong công nghiệp Dược hoặc Thiết bị y tế giúp tuân thủ GMP (Video)
  • ...

Sở hữu ngay bộ ấn phẩm

cho ứng dụng kính hiển vi trong lĩnh vực Khoa học sự sống

Vui lòng điền vào mẫu bên dưới để truy cập ngay bộ ấn phẩm với nhiều thông tin thú vị hơn

Biểu mẫu đang tải ...